Fitline farligt? Nej tvärtom, det finns inget säkrare!

 

Fitline farligt – det kan man läsa om i diverse olika chattar och den ena märkligheten efter den andra basuneras ut. Men hur är det egentligen med Fitline och säkerheten? Är Fitline farligt? Denna Fitline Fakta bloggen reder ut begreppen steg för steg. Är Fitline farligt?

 

Osäkerheten idag kring mat och kosttillskott?

Många människor har en känsla av osäkerhet på grund av ständigt återkommande livsmedelsskandaler och tydligen är inte ens ekologiska produkter att lita på längre. Samma osäkerhet, om inte större, finns när det kommer till kosttillskott och denna osäkerhet är absolut inte obefogad! Idag måste man tänka sig för vilken mat man stoppar i sig och det samma gäller i allra högsta grad ett kosttillskott.

 

Är Fitline farligt? – Steg 1: Fitline egna renhets – och säkerhetskrav

För Fitline är kvaliteten, renheten och säkerheten, tillsammans med effekten, av största vikt. Medan Närings Transport Konceptet (NTC®) säkerställer en unik effekt garanterar våra utvalda tillverkare högsta kvalitet, renhet och säkerhet genom produktion enligt strängaste GMP riktlinjer (högsta internationella produktions standard) och DIN ISO 9001 certifiering. Omfattande kontroller görs både av samtliga råvaror och den färdiga Fitline produkten. Hållbarhetstester, mikrobiologiska tester, tungmetalltester, tester mot bekämpningsmedel, ogräsmedel och annan kontaminering och mycket mer, utförs av Fitlines tillverkare å PM Internationals vägnar och är ett krav från företagets sida. Effekten, av bland annat lactobakterier, kontrolleras och dokumenteras och även utdrag från kontrollerade ekologiska tillverkare utsätts för dessa tester. Dessa tester och analyser är inget krav eller vedertagen praxis när det kommer till kosttillskott men då PM International är väldigt måna om säkerheten hos FitLine och kundernas trygghet, har Fitline valt att lägga renheten och säkerheten hos produkterna på absolut högsta nivå. Produkterna släpps inte till försäljning om inte resultaten av alla dessa laboratorieanalyser möter högsta standard.

Produktionen enligt GMP standard tillsammans med alla rigorösa renhets – och säkerhetsanalyser är fullt tillräckliga och sträcker sig långt bortom vad som krävs och vad som är praxis i branschen. Trots detta har Fitline tagit ytterligare ett steg för att öka tryggheten och transparensen för alla kunder: Oberoende laboratorieanalyser av oberoende tredje part – här har Fitline brutit ny mark och satt en helt ny standard!

 

Är Fitline farligt? – Steg 2: Laboratorieanalyser av oberoende tredje part: TÜV SÜD ELAB GmbH

TÜV SÜD ELAB GmbH är ett till hundra procent ägt dotterbolag till TÜV SÜD AG och arbetar sedan många år som en professionell laboratorieavdelning för Livsmedelsanalys, Vatten – och Miljöteknik och Medicinsk Laboratorieservice. Den snabba och exakta analysen av olika produktprover samt den kompletta konsultationen till samarbetspartners, räknas som en av företagets viktigaste kompetenser.

TÜV SÜD ELAB GmbH Laboratorium uppfyller alla krav enligt DIN EN ISO/IEC 17025:2005 och är ackrediterat av DAkkS under ackrediteringsnummer D-PL-14390-01-00.

TÜV SÜD ELAB GmbH verkar som ett externt och helt oberoende laboratorium som regelbundet analyserar och kvalitetssäkrar Fitline enligt olika kvalitetsparametrar. Utöver alla de rigorösa renhets – och kvalitetssäkringsanalyser som Fitline och PM International själva genomför, kontrolleras Fitline även av TÜV SÜD ELAB som en oberoende kontrollant.

 

Vad är det som TÜV SÜD ELAB GmbH analyserar?

Laboratorieanalyserna är individuellt anpassade då innehållet i de olika produkterna varierar. Tar vi produkten Fitline Basics som ett exempel, omfattar laboratoriekontrollen följande:

Kontroll av korrekt märkning av produkten, analys av vitamin A, C och E och Selen, analys av näringsvärden av samtliga ingredienser och kostfibrer. Mikrobiologisk analys (total bacterial count, Enterobacteriaceae E. coli, jäst och mögel, Staphylococcus, Salmonella ssp., Listeria monocytogenes)

För att garantera oberoendet ställer TÜV SÜD ELAB GmbH som krav att de när som helst kan komma till centrallagret i Speyer, Tyskland och plocka produkter från lagerhyllorna.

På produkterna finns en QR kod som efter scanning, leder kunden direkt till TÜV SÜD ELAB GmbH hemsida, var man kan och läsa om just den produkten man har i handen.

Om man inte har en produkt till hands, går man in på TÜV SÜD ELAB GmbH egna hemsida där man kan läsa samma sak. (länk till TÜV analyser av Fitline)

Vill du veta mer om TÜV SÜD ELAB? Gå in på hemsidan för synnerligen detaljerad information, här finns allt att läsa om TÜV…(länk till TÜV SUD ELAB hemsida)

Case study PM-International…(länk till TÜV SUD Artikel om PM International och Fitline)

 

 

Är Fitline farligt? – Steg 3: Garanterad säkerhet för Elitidrottare

Att åka dit för doping är förödande för vilken elitidrottare som helst och kan sätta hela karriärer på spel. Alla idrottare är mycket väl medvetna om detta men inte ens om man är försiktig och går in i en butik i Sverige och köper ett svenskt kosttillskott är man tydligen säker. Idrottaren i artikeln köpte ett kosttillskott som han trodde var säkert, kontrollerade innehållsförteckningen och gjorde allting korrekt. Detta visade sig inte vara tillräckligt…(dopingartikel Aftonbladet). Läs även Sportjournalisten Mats Wennerholms blogginlägg om ämnet doping, det ger lite perspektiv på problemet (Mats Wennerholm blogg om doping)

 

Fitline kan garantera att produkterna är dopingsäkra

Utöver ovan beskrivna renhets – och säkerhetsanalyser, testar vi också regelbundet Fitline för dopingrelevanta anabola steroider/prohormoner och annan stimulantia. Alla Fitline produkter är listade på Colognelist®. Listan publicerar produkter som testats av ett av världens ledande laboratorier för dopingrelevanta substanser i kosttillskott. Gå in och läs mer om Colognelist och dopingsäkerhet. Du kan även söka efter Fitline i databasen. (länk till Colognelist)

Så åter till frågan, är Fitline farligt? Nej, tvärtom, Fitline är det säkraste kosttillskottet på marknaden, tillverkat under GMP standard, oberoende kontrollerat av tredje part och dopingsäkrat av Colognelist!

Fitline fakta – bara fakta!